logo
Киев:
(067) 523 64 65
(067) 543 03 23
Днепр:
(056) 370 23 44
(056) 370 28 01
(067) 522 06 33
(050) 481 17 01
(063) 796 38 50
(067) 639 10 80
(067) 567 01 30
(067) 611 26 83
Запорожье:
(067) 611 26 84
(067) 639 62 88
(067) 611 26 88

"Охранная компания Левит - полный комплекс услуг безопасности" Skype Levit
Работаем с 9.00 до 18.00

 Мир Та Порядок 19.02.16р. Кваліфікаційна характеристика: Професії «Охоронник».

Охоронна компанія «Левіт» при прийомі працівників на посаду охоронця Керується Законом України «Про охоронну діяльність» та отриманою у встановленому порядку ліцензії.
Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб’єктом господарювання та подали документи, що вони:
1) не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
2) не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;
3) не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків;
4) не мають обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків;
5) зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.
В зв’язку з тим що кожен об’єкт охорони має свої особливості та різні ступені складності, охорона доручається тим працівникам які мають досвід та певні навики , що відображені у кваліфікації яка засвідчується спеціалізованим учбовим закладом сертифікатом або ідіотством державного зразку.

Кваліфікація: 1 розряд

Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; правила користування технічними засобами охорони об’єкта; порядок перевірки документів; користування спеціальними засобами; порядок здійснення пропускного режиму; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим.
Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки.
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта (як виняток базова загальна середня світа) без вимог до стажу роботи.

Кваліфікація: 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: Закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; встановлені вимоги до охорони об’єктів і пропускного режиму; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині, щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; правила користування технічними засобами охорони об’єкта; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках, зразки підписів та особисто в обличчя відповідних посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; використання спеціальних засобів; порядок: огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірки документів, що засвідчують особу; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
в) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
г) швидко та впевнено діяти в нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
д) додержуватись правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів;
є) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
– попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Охоронник” 1 розряду
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Охоронник” 1 розряду – не менше шести місяців;
– за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах 1-2-3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи.

Кваліфікація: 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; тактико-технічні характеристики, принцип роботи та правила користування технічними засобами охорони; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках; зразки підписів та особисто в обличчя посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; використання спеціальних засобів та транспортних засобів; використання та застосування зброї згідно з чинним законодавством України; порядок огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення; правила перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на вхід/вихід осіб, внесення/винесення, ввезення/вивезення майна, в’їзд/виїзд транспортних засобів на/з об’єкту, що охороняється; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки.
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
– попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Охоронник” другого розряду
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Охоронник” 2 розряду – не менше шести місяців;
– за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах 1-2-3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи

Кваліфікація: 4 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; тактико-технічні характеристики, принцип роботи та правила користування технічними засобами охорони; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках; зразки підписів та особисто в обличчя посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; використання спеціальних засобів та транспортних засобів; використання та застосування зброї згідно з чинним законодавством України; порядок огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення; правила перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на вхід/вихід осіб, внесення/винесення, ввезення/вивезення майна, в’їзд/виїзд транспортних засобів на/з об’єкту, що охороняється; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Загально-професійні вимоги

Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів чи вогнепальної зброї;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки.
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


  • Виктор 18 Бер 2016

    Здравствуйте! Нужна ваша консультация, относительно охраны! 0971670130