logo
Киев:
(044) 237 34 85
Днепропетровск:
(056) 370 23 44
(056) 790 06 01
Запорожье:
(061) 220 98 20

"Охранная компания Левит - полный комплекс услуг безопасности" Skype Levit
Работаем с 9.00 до 18.00

 Мир Та Порядок 19.02.16р. Кваліфікаційна характеристика: Професії «Охоронник».

Охоронна компанія «Левіт» при прийомі працівників на посаду охоронця Керується Законом України «Про охоронну діяльність» та отриманою у встановленому порядку ліцензії.
Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб’єктом господарювання та подали документи, що вони:
1) не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
2) не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;
3) не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків;
4) не мають обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків;
5) зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.
В зв’язку з тим що кожен об’єкт охорони має свої особливості та різні ступені складності, охорона доручається тим працівникам які мають досвід та певні навики , що відображені у кваліфікації яка засвідчується спеціалізованим учбовим закладом сертифікатом або ідіотством державного зразку.

Кваліфікація: 1 розряд

Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; правила користування технічними засобами охорони об’єкта; порядок перевірки документів; користування спеціальними засобами; порядок здійснення пропускного режиму; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим.
Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки.
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта (як виняток базова загальна середня світа) без вимог до стажу роботи.

Кваліфікація: 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: Закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; встановлені вимоги до охорони об’єктів і пропускного режиму; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині, щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; правила користування технічними засобами охорони об’єкта; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках, зразки підписів та особисто в обличчя відповідних посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; використання спеціальних засобів; порядок: огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірки документів, що засвідчують особу; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
в) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
г) швидко та впевнено діяти в нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
д) додержуватись правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів;
є) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
– попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Охоронник” 1 розряду
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Охоронник” 1 розряду – не менше шести місяців;
– за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах 1-2-3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи.

Кваліфікація: 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; тактико-технічні характеристики, принцип роботи та правила користування технічними засобами охорони; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках; зразки підписів та особисто в обличчя посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; використання спеціальних засобів та транспортних засобів; використання та застосування зброї згідно з чинним законодавством України; порядок огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення; правила перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на вхід/вихід осіб, внесення/винесення, ввезення/вивезення майна, в’їзд/виїзд транспортних засобів на/з об’єкту, що охороняється; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Загально-професійні вимоги
Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки.
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
– попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Охоронник” другого розряду
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Охоронник” 2 розряду – не менше шести місяців;
– за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах 1-2-3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи

Кваліфікація: 4 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти з охоронної діяльності; основи кримінального, адміністративного законодавства в частині, що стосується охорони майна та безпеки громадян; трудового законодавства в частині,щодо забезпечення прав та обов’язків працівника; нормативні документи, що встановлюють порядок охорони об’єкта, допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; порядок дії при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони; тактико-технічні характеристики, принцип роботи та правила користування технічними засобами охорони; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок; номери телефонів екстрених служб та номери телефонів, необхідних для виконання функціональних обов’язків; елементи захисту від підробок на посвідченнях та перепустках; зразки підписів та особисто в обличчя посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника об’єкту або уповноваженого ним органу; використання спеціальних засобів та транспортних засобів; використання та застосування зброї згідно з чинним законодавством України; порядок огляду речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення; правила перевірки документів, що засвідчують особу, дають право на вхід/вихід осіб, внесення/винесення, ввезення/вивезення майна, в’їзд/виїзд транспортних засобів на/з об’єкту, що охороняється; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
Загально-професійні вимоги

Повинен:
а) знати і виконувати вимоги законодавчих та нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання функціональних обов’язків;
б) при виконанні функціональних обов’язків бути пильним і уважним;
в) швидко та впевнено діяти у нестандартних умовах та вміти використовувати засоби попередження і захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
г) дотримуватися правил зберігання, використання і застосування спеціальних засобів чи вогнепальної зброї;
д) підтримувати належний рівень професійної та фізичної підготовки.
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Мир Та ПорядокВільне володіння зброєю

Інформаційне управління та Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді внести зміни до Закону України “Про охоронну діяльність” щодо користування напівавтоматичною нарізною вогнепальною зброею.

Так згідно законопроекту № 2270а пропонується надати суб’єктам охоронної діяльності, які використовують власний транспорт реагування та взаємодіють з питань охорони публічного порядку з органами внутрішніх справ шляхом спільного патрулювання, право на придбання, зберігання та використання короткоствольної напівавтоматичної нарізної вогнепальної зброї. Конкретні види такої зброї встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Члени Комітету під час обговорення звернули увагу на те, що у пояснювальній записці до проекту наголошується, що право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї матимуть виключно суб’єкти охоронної діяльності, які здійснюють охорону особливо важливих об’єктів права державної власності або надають охоронні послуги із залученням власного транспорту реагування та використанням пунктів централізованого спостереження, мають право на придбання, зберігання та використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів відповідно до Закону України “Про охоронну діяльність” та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2013р. №97 “Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності”, і з власною матеріально-технічною базою (кімнати зберігання зброї) та досвідченим кваліфікованим персоналом охорони.

www.levit.dp.ua 

Мир Та Порядок    20.11.15г. Охрана жилых комплексов

   В связи с ростом преступности в нашей стране, в особенности в больших городах, жильцы жилых комплексов (многоквартирных домов) все больше задумываются о безопасности своих семей. В особенности о безопасности своих квартир, жен и детей которые гуляют во дворе на детских площадках. Безопасности личных автомобилей, которые они оставляют на ночь во дворах.

  Одна из услуг на которой специализируется компания «Левит» это охрана жилых комплексов. Практика показывает, что количество преступлений на тех территориях где присутствует даже минимальное количество охраны , уменьшается значительно. Обеспечивается охрана и общественный порядок, повышается качество жизни жильцов. И все это происходит несмотря на то, что охраняют не лично ВАС , а территорию. Не жалейте денег на свою безопасность, иначе оплата других социально-бытовых нужд не будет иметь смысла.
Поручите решение проблем охраны и безопасности профессионалам.

По всем возникающим вопросам звоните нам по телефонам:

Днепропетровск (056) 370 23 44
Киев (044) 390 72 98
Новомосковск (0569) 31 06 92
Запорожье (061) 28 73 56
Павлоград (0563) 26 19 73
Синельниково (05663) 4 01 21
Хмельницкий (0382) 73 02 30

www.levit.dp.ua. www.levit.dp.ua

 Мир Та Порядок    13.11.15г. Обеспечение безопасности жилья

Один из главных критериев любого жилья – его безопасность. Каждый человек стремится создать или купить надежную и безопасную квартиру, дом, дачу и т.д.
Компания «ЛЕВИТ» с многолетним стажем в сфере безопасности может Вам помочь в обеспечении безопасности вашего жилья, а так же стать Вашим личным консультантом по безопасности.
Многие могут сказать:
– «Что Вы можете мне предложить? У меня бронированная дверь, классный швейцарский замок, решетки на окнах. Ко мне никто не сможет проникнуть! Мое жилье в безопасности!» Но исходя из многолетнего опыта работы нашей компании на рынке услуг безопасности, мы можем с уверенностью сказать, что укрепленная дверь, качественный замок, решетки на окнах – это всего лишь малая часть для обеспечения общей безопасности Вас и Вашего жилья.
Угрозы безопасности жилья, в нашем понимании, состоят из следующих аспектов:
1. Проникновение третьих лиц с целью кражи
2. Бытовая безопасность жилья (возгорание, утечка газа, затопление, и т.д.).
3. Угрозы, исходящие от грабителей Вашему здоровью и жизни Ваших близких.
С учетом этих аспектов наша компания разработала комплексную систему
Защиты жилья с постановкой на Пульт Централизованного Наблюдения, благодаря которой Вы узнаете, что такое чувствовать себя в полной безопасности.
Данная система защиты состоит из:
Обезопасится от взлома и проникновение третьих лиц с целью наживы
• Блокирование окон и входных дверей датчиками открытия.
• Установка инфракрасных датчиков движения
• Защита окон датчиками разбития стекла
Сохранить Ваше жилье от бытовых угроз Вы можете с помощью
• Датчиков задымления помещения, а так же тепловых датчиков в случаях возникновения пожаров
• Датчики утечки газа
• Датчики затопления
Защититься от нападения третьих лиц на Вас и Ваших близких поможет:
• Режим охранной сигнализации «Остаюсь дома», осуществляющий охрану жилья, даже когда вы находитесь внутри помещения
• Тревожная кнопка, позволяющая вызвать группу быстрого реагирования, для оказания помощи.
• Функция «Снятие под принуждением», которая информирует наш Пульт, о том что снятие с охраны произошло под угрозой здоровью и жизни, на что мы мгновенно реагируем и высылаем к Вам на помощь группу быстрого

За более детальной информацией обращайтесь по телефонам:
Днепропетровск (056) 370 23 44,
(056) 370 28 01 – круглосуточно
(056) 790 01 39 – факс
Киев (044) 390 72 98
Запорожье (061) 289 73 56
Синельниково (05663) 4 01 21
Новомосковск (0569) 31 06 92
Павлоград (0563) 26 19 73
Хмельницкий (0382) 73 02 30 

www.levit.dp.ua